داستان سرطان پستان

داستان سرطان پستان
سخن گفتن از حضور یک سلول اضافی

درد بین همه مشترک است.

موضوع یک چیز است و درد یک چیز.

ولی نحوه آشنایی و کنار آمدن با آن  برای هر کدام از ما راه های متفاوتی داشته است.

اینکه بخواهیم قصه و داستان این درد را بازگو کنیم،‌ می تواند نوری باشد به مسیر دیگران تا بدانند چقدر در مواجهه با این درد، روشنایی همراهشان دارند.

شما هم داستان تان را با دیگران به اشتراک بگذارید.


پیمایش به بالا