او یکی از چند نفری ست
که به سرطان پستان مبتلا شده
او در مقابل سرطان است
و همه ی ما در کنار او

درباره سرطان پستان

مراقب خودت باش

مراقب خودت باش سرطان پستان

از خود مراقبتی چی می دونی؟

سه تا اصل وجود داره که باید حواست بهشون باشه:​

لمس کردن پستان

لمس

لمس کردن پستان برای تشخیص برجستگی نا متعارف

نگاه کردن به پستان

نگاه

تشخیص هر تغییر ظاهری غیر منطقی در پستان ها

معاینه پستان

معاینه

انجام معاینات منظم توسط پزشک

سرطان پستان

پروژه مشارکتی آگاه سازی از سرطان پستان ، با عنوان یک از چند نفر یک پروژه انسان دوستانه و خیرخواهانه شامل مجموعه فعالیت هایی برای بالا بردن آگاهی بانوان و خانواده های ایرانی از عوامل خطرزا، مراحل تشخیص و پیگیری سرطان پستان است.

آمارهای جهانی نشان داده است که از هر ۸ نفر یک نفر مبتلا به سرطان پستان است.

یکی از اهداف راه اندازی این پروژه و اطلاع رسانی های آن، کمک به کاهش ابتلا به این بیماری و اقدام سریع درمانی پس از تشخیص اولیه است تا از میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به سرطان پستان کاسته شود.

داستان من

بیا درباره اش حرف بزن
در باره سرطان پستان چی می دونی؟
چیزی بگو

جدیدترین نوشته ها

پیمایش به بالا