• او یکی از چند نفری است که به سرطان پستان مبتلا شده

  • او در مقابل سرطان است و ما در کنار او

عوامل خطرزاbreast-cancer.ir

عوامل خطرزا

علائم و نشانه ها

علائم و نشانه ها

مراقبت

مراقبت

مراقب خودت باش سرطان پستان
پروژه آگاه سازی از سرطان پستان
پروژه آگاه سازی از سرطان پستان
  • درباره سرطان پستان چی می دونی؟

    بیا درباره اش حرف بزن

    چیزی بگو
پروژه آگاه سازی از سرطان پستان
پروژه آگاه سازی از سرطان پستان

دسترسی به محتوای سایت

برای دسترسی به محتوای سایت لطفا نام، موبایل و ایمیل خود را وارد کنید
تایید