درمان سرطان پستان
درباره سرطان پستان

چگونه سرطان پستان درمان می شود؟

سرطان پستان به چندین روش درمان می شود.
درمان، به نوع سرطان پستان و میزان گسترش آن بستگی دارد. افراد مبتلا به سرطان پستان معمولا به بیش از یک نوع درمان نیاز دارند.