عوامل خطرزای سرطان پستان
درباره سرطان پستان

عوامل خطرزای سرطان پستان چیست؟

مطالعات نشان داده است که خطر ابتلا به سرطان پستان به عوامل مختلفی بستگی دارد.
مهمترین عواملی که خطر ابتلا شما را به سرطان پستان افزایش می دهد، عبارتند از: زن بودن و افزایش سن.