پستان های متراکم
درباره سرطان پستان

پستان های متراکم به چه معناست؟

خانم های دارای پستان متراکم، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند.