مراقبت

پزشکان اغلب از آزمایشات بیشتر برای یافتن یا تشخیص سرطان پستان استفاده می کنند.

آنها ممکن است زنان را به یک متخصص پستان یا یک جراح ارجاع دهند.

این بدان معنا نیست که او سرطان یا نیاز به جراحی دارد.

در اصل این پزشکان متخصص، دنبال اطمینان بیشتر برای تشخیص مشکلات پستان هستند.

سونوگرافی پستان

دستگاهی است که که با استفاده از امواج صوتی تصاویر دقیقی از مناطق داخل پستان را نمایش می دهد.

ماموگرافی تشخیصی

اگر در پستان مشکلی مانند توده ها دارید، یا اگر ناحیه ای از پستان در ماموگرافی غربالگری غیرطبیعی به نظر برسد، ممکن است پزشکان از شما ماموگرافی تشخیصی بگیرند.

چرا که اشعه ایکس تصویر دقیق تری از پستان را در اختیار قرار می دهد.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

نوعی اسکن بدن است که از آهنربیا متصل به کامپیوتر استفاده می کند.

با اسکن ام آر آی تصاویر کاملی از مناطق داخلی پستان به دست می آید.

بیوپسی

نمونه برداری یا بیوپسی یک نوع آزمایش است که قسمت کمی از بافت یا مایعات پستان را از بدن خارج کرده تا زیر میکروسکوپ بررسی شود و آزمایشات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

بیوپسی انواع مختلفی دارد (به عنوان مثال آسپیراسیون با سوزن ریز، بیوپسی هسته یا بیوپسی باز)

مرحله و گستردگی سرطان پستان

در صورت تشخیص سرطان پستان، آزمایشات دیگری نیز انجام می شود تا مشخص شود سلول های سرطانی در داخل پستان یا به سایر قسمت های بدن گسترش یافته اند.

این فرآیند مرحله بندی نامیده می شود.

این که آیا سرطان فقط در پستان است، در غدد لنفاوی زیر بازوی شما دیده می شود یا در خارج از پستان گسترش یافته است، مرحله سرطان پستان را تعیین می کند.

نوع و میزان گستردگی سرطان پستان، به پزشکان می گوید شما به چه نوع درمانی نیاز دارید.

مطالب این صفحه آخرین بار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ بروز شده است.

نوشته های بیشتر

مطالعه هر نوشته فقط ۵ دقیقه زمان نیاز دارد

پیمایش به بالا