پنج دقیقه برای سلامتی

پنج دقیقه برای سلامتی
دانستن درباره حضور یک سلول اضافی

ما یه قولی به هم دادیم که درباره سرطان پستان با هم حرف بزنیم.
حرف زدن درباره سرطان پستان به ما کمک می کنه تا مدام یادآور بشیم که بیشتر حواسمون به سلامتی مون باشه.
به ما یادآور می شه که از معاینات منظم تشخیص زودهنگام سرطان پستان غافل نشدیم. این حرف زدن، مرد و زن نمی شناسه.
تمام افراد خانواده باید درباره سرطان پستان صحبت کنند.
گاهی اوقات نیازه که حواسمون به مادر، همسر، دختر یا خواهرمون باشه و بهش یادآوری کنیم که این ماه که وقتش بوده، رفتی برای معاینه؟

از اینکه پنج دقیقه وقت می ذاری و درباره سرطان پستان حرف می زنی، سپاسگزاریم.


پیمایش به بالا