درباره پروژه مشارکتی آگاه سازی از سرطان پستان

درباره پروژه
مشارکتی آگاه سازی از سرطان پستان

پروژه مشارکتی آگاه سازی از سرطان پستان ، با عنوان یک از چند نفر ، یک پروژه انسان دوستانه و خیرخواهانه شامل مجموعه فعالیت هایی برای بالا بردن آگاهی بانوان و خانواده های ایرانی از عوامل خطرزا، مراحل تشخیص و پیگیری سرطان پستان است.

در جهان و ایران، سرطان پستان بالاترین میزان ابتلا به مرگ و میر را در بانوان به خود اختصاص داده است.

یکی از اهداف راه اندازی این پروژه و اطلاع رسانی های آن، کمک به کاهش ابتلا به این بیماری و اقدام سریع درمانی پس از تشخیص اولیه است تا از میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به سرطان پستان کاسته شود.

پیمایش به بالا