عوامل خطرزای سرطان پستان چیست؟

عوامل خطرزای سرطان پستان

مطالعات نشان داده است که خطر ابتلا به سرطان پستان به عوامل مختلفی بستگی دارد.
مهمترین عواملی که خطر ابتلا شما را به سرطان پستان افزایش می دهد، عبارتند از: زن بودن و افزایش سن.